ArzaArza

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

Zolak çyrasyZolak çyrasy
Neon LightNeon Light
Bezeg çyrasyBezeg çyrasy
Arkan çyrasyArkan çyrasy

biz hakdabiz hakda

1990-njy ýylda esaslandyrylan Hengsen Co., Ltd. gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän öňdebaryjy professional yşyklandyryş kärhanasydyr.30 ýyllyk çalt ösüşden soň, 40 mu meýdany we 52,000 inedördül metrlik adaty zawod binasy bolan topar toparyna öwrüldi.Mundan başga-da, Guangdong welaýatynyň Jiangmen milli ýokary tehnologiýaly ösüş zolagynda şahamçasy bar.“Ruian Huaxing Lighting Technology Co., Ltd.” LED yşyk guşak, LED älemgoşar turbasy, LED neon çyrasy, çyzykly lampa, Ro Christmasdestwo çyrasy we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşendir.

HENSAN-LOGO-1990-ak

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Yşyklandyryşyň ýagty geljegi

  Led Neon zawody: Yşyklandyryşyň ajaýyp geljegi LED neon çyralaryna bolan isleg soňky ýyllarda meşhurlygyň ajaýyp artmagyna sebäp boldy.Bu energiýa tygşytlaýjy we köptaraply yşyklandyryş çözgütleri, giňişliklerimizi ýagtylandyrmagymyzy üýtgedýär.Şonuň üçin LED neon ýagtylyk zawodlary möhüm ähmiýete eýe boldy ...

 • LED yşyk zolak eksportçylary: Yşyklandyryş pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak

  LED yşyk zolak eksportçylary: Yşyklandyryş pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak Yşyklandyryş dünýäsinde LED yşyk zolaklary köp taraplylygy we energiýa netijeliligi bilen meşhurdyr.Bu çeýe zolaklar myhmansöýerlik, ýaşaýyş jaýy, täjirçilik we hatda güýmenje ýaly pudaklaryň köpüsinde ulanylýar ...

 • LED neon alamatlary: yşyklandyryşyň geljegini yşyklandyrýar

  LED neon alamatlary yşyklandyryş hakda pikir edişimizi özgertdi.Janly reňkleri we çeýeligi bilen bu yşyklar çalt söwda we şahsy peýdalanmak üçin meşhur saýlama öwrüldi.Dükanlaryň yşyklandyrylmagyndan başlap, öý bezegini owadanlaşdyrýança, LED neon alamatlary yşyklandyryşy alýar ...

 • Lightagtylyk öndürijilerini modellemek, adamlaryň isleglerine öwrüler

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen yşyklandyryş ulanylanda öňdebaryjy ýagtylyk çeşmesi gaty giňdir.Öňümizdäki ýyllarda beýleki ýagtylyk çeşmelerini çalyşmak mümkin, bu adamlaryň durmuşyna-da uly täsir eder we dynç alyş bezeg çyralary hem adamlara öwrüler ...

 • Yşyklandyryş ýumşak yşyk guşak taslamasy alty elemente üns bermelidir

  Ykdysadyýetiň çalt ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen şäher gijeki sahna yşyklandyryş hünäri çalt ösdi we ajaýyp netijelere ýetdi.Theurduň hemme ýerinde reňkli “hiç wagt ýatmadyk şäher” döretmek üçin tagalla edilýär.

 • LED zolaklar: Köpugurly yşyklandyryş çözgüdi

  LED yşyk zolaklary köptaraplylygy we estetiki hem-de funksional yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün etmek ukyby bilen has meşhur bolýar.Aksent yşyklandyryşyndan başlap, iş yşyklandyrylyşyna çenli birnäçe programma üçin amatly, bu uzyn, dar LED zolaklary islendik giňişlikde ýa-da gurşawda diýen ýaly ulanyp bolýar ...

 • Baýramçylyk bezeg çyralarynyň ösüş tendensiýasy

  Has köp energiýa tygşytlaýjy Baýramçylyk bezeg çyralarynyň geljekdäki ösüş tendensiýasy has içgin.Bazarda kän bir näbellilik ýok, Şonuň üçin içerki adamlar köçe çyralarynyň energiýa tygşytlaýyş işine has köp üns berýärler.Has akylly Baýram bezeg çyralarynyň geljegi elbetde d ...

 • Kemping sahnalarynda yşyk çyralary

  Epidemiýa adaty syýahatçylyk pudagyna uly täsir etdi.Ajaýyp kempir we ajaýyp kemping çäreleri, daşary ýurda geçen saparlaryň, sosial mediany eýelemegiň we ýaş şäher ilaty we gyzyklanýan beýleki adamlar üçin iň meşhur dynç alyş çärelerine öwrüldi ...

Şahadatnama

 • 证书 1
 • 证书 2
 • CE 证书 662c935912a0372c9e83d9858b56bc44_01
 • CE 证书 662c935912a0372c9e83d9858b56bc44_02
 • CE 证书 662c935912a0372c9e83d9858b56bc44_03
 • CE 证书 662c935912a0372c9e83d9858b56bc44_00
 • EMC 证书 50078616 001_00
 • EMC 证书 50078616 001_01
 • 米 泡 CE_00
 • 米 泡 CE_01
 • LED-GS_00
 • LED-GS_01
 • LED-GS_02
 • 223283 COC şahadatnamasy_00
 • CB 证书 _00
 • ISO9001 英文 证书 _00